Propozice

Propozice

24. ročníku mezinárodních halových závodů ve skoku vysokém

HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ AGROTEC 2024

(Memoriál Mileny Hübnerové)

World athletics INDOOR TOUR SILVER

Certifikovaný mítink Českého atletického svazu

Pořadatel:

Město Hustopeče ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Agrotec Hustopeče, z.s.

Datum a doba konání:

Sobota 10. února 2024 začátek v 09.30 hod. – junioři a dospělí

Úterý 13. února 2024 začátek v 09.00 hod. – žactvo a dorost

Místo konání:

Městská hala Hustopeče, Šafaříkova 22 (po sjezdu z dálnice pokračujte na kruhový objezd (na kruhovém objezdu 3. sjezd), potom po hlavní cestě a po 150 m zatočte doleva, za městským bazénem, kolem stadionu pořád rovně, až ke sportovní hale.

Závodní kategorie:

ml.žáci a žákyně (roč.2011 - 2012)

st.žáci a žákyně (roč.2009 - 2010)

dorostenci a dorostenky (roč.2007 - 2008)

junioři a juniorky (roč.2005 - 2006)

muži a ženy (roč.2004 a dříve narození)

Kategorie muži A a ženy A je je pouze na pozvání.

Žákovské a dorostenecké kategorie jsou pro závodníky z okresu Břeclav vyhlášeny jako 

Okresní přebor ve skoku vysokém v hale.

Přihlášky:

Závodníky přihlašují oddíly prostřednictvím webových stránek Českého atletického svazu www.atletika.cz nebo písemně od 10. ledna do 8. února 2024 (junioři a dospělí) a od 16.1.do 10.2.2024 (žactvo a dorost).

Písemné přihlášky posílejte na e-mailovou adresu: hustopecskeskakani@seznam.cz.

Prezentace:

Začátek prezentace v sobotu 10. 2.2024 od 8:30 hod., v úterý 13. 2. 2024 od 8:15 hod., ve vestibulu sportovní haly. Prezentace bude ukončena vždy 10 min. před začátkem příslušné kategorie.

Předpis:

Závodí se podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto rozpisu.

Poznámky:

  • Po příchodu do budovy jsou k dispozici 2 mužské a 2 ženské šatny. Po skončení svých kategorií žádáme všechny závodníky, aby šatny uvolnili pro další startující.
  • Za odložené věci nenesou pořadatelé odpovědnost.
  • Vstup do tělocvičny haly je možný pouze v čisté obuvi.

Časový pořad a základní výšky:

Sobota 10. 2. 2024

08:30 zahájení prezentace

09:30 juniorky                    144 cm

10:45 junioři                        169 cm

12:15 ženy B                        149 cm

13:15 muži B                       189 cm

16:30 Slavnostní zahájení

17:00 ženy A                       172 cm

19:00 muži A                       207 cm

Úterý 13. 2. 2024

08:15 zahájení prezentace

09:00 ml.žákyně           105 cm

10:00 ml.žáci                  110 cm

11:15 st.žákyně                115 cm

12:15 st.žáci                     125 cm

13:30 dorostenky           135 cm

14:30 dorostenci            155 cm

Pořadatelé si vyhrazují právo upravit časový harmonogram, soutěžní kategorie a základní výšky podle počtu přihlášených závodníků.

Technická ustanovení:

• rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm

• ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán

• závody budou s hudebním doprovodem, závodníci si mohou donést vlastní hudební nahrávky na CD. Je nutné se v dostatečném předstihu domluvit s technikem.

Ceny:

Závodníci na prvních třech místech všech kategorií obdrží diplomy a věcné ceny. Od juniorských kategorií budou udělovány i peněžité odměny. O pořadí a udělení cen rozhodují pravidla atletiky. Konečné rozhodnutí ve sporných případech má ředitel a jury závodu.

Peněžité odměny:

juniorky, junioři, ženy B                                        muži B

1.místo 1 000,- Kč                                                 2 000,- Kč

2.místo 600,- Kč                                                   1 500,- Kč

3.místo 400,- Kč                                                   1 000,- Kč

Peněžité odměny se udělují pouze v případě účasti více jak tří závodníků v každé kategorii. V případě rovnosti pořadí se peněžitá odměna dělí.

www.hustopecskeskakani.cz

Rekordy Hustopečského skákání

ml. žáci: Daniel Kolenčík, SG Brno                                      170 cm 1999

st. žáci: Daniel Kolenčík, SG Brno                                        201 cm 2001

dorostenci: Sam Brereton, V.Británie                                  209 cm 2019

junioři: Jaroslav Bába, SSK Vítkovice                                   230 cm 2003

muži: Ivan Uchov, Rusko                                                        238 cm 2011

Gianmarco Tamberi, Itálie                                                     238 cm 2016

ml. žákyně: Jana Novotná, JAC Brno                                   160 cm 2012

st. žákyně: Eliška Buchlovská, JAC Brno                             171 cm 2013

Jana Novotná, JAC Brno                                                        171 cm 2013

dorostenky: Klára Krejčiříková, AK Olymp Brno                 189 cm 2019

juniorky: Yaroslava Mahuchikh, Ukrajina                             199 cm 2019

ženy: Ariane Friedrich, Německo                                         200 cm 2009