Propozice

23. ročníku mezinárodních halových závodů ve skoku vysokém
HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ AGROTEC 2023
Memoriál Mileny Rezkové-Hübnerové

World Athletics INDOOR TOUR SILVER meeting

Certifikovaný mítink Českého atletického svazu

Závody se konají pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha

Pořadatel:

Město Hustopeče a TJ Agrotec Hustopeče

Datum a doba konání:

Čtvrtek 2. února 2023 začátek v 09.00 hod.

Sobota 4. února 2023 začátek v 09.30 hod.

Místo konání:

Městská hala Hustopeče, Šafaříkova ul. (od sjezdu z dálnice D2 po hlavní silnici, po 150 m doleva kolem městského bazénu a stadionu)

Závodní kategorie:

ml.žáci a žákyně (roč.2010 - 2011)

st.žáci a žákyně (roč.2008 - 2009)

dorostenci a dorostenky (roč.2006 - 2007)

junioři a juniorky (roč.2004 - 2005)

muži a ženy (roč.2003 a dříve narození)

Kategorie muži A a ženy A je je pouze na pozvání.

Žákovské kategorie jsou pro závodníky okresu Břeclav vyhlášeny jako Okresní přebor.

Přihlášky:

Závodníky přihlašují oddíly prostřednictvím webových stránek Českého atletického svazu www.atletika.cz nebo písemně od 13. ledna 2023 do 2. února 2023. Písemné přihlášky posílejte na e-mail: hustopecskeskakani@seznam.cz.

Prezentace:

Začátek prezentace ve čtvrtek 2. 2. 2023 od 8:00 hod., v sobotu 4. 2.2023 od 8:30 hod. ve vestibulu sportovní haly. Prezentace bude ukončena vždy 10 min. před začátkem příslušné kategorie.

Předpis:

Závodí se podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto rozpisu.

Poznámky:

  • Po příchodu do budovy jsou k dispozici 2 mužské a 2 ženské šatny. Po skončení svých kategorií žádáme všechny závodníky, aby šatny uvolnili pro další startující.
  • Vstup do tělocvičny haly je možný pouze v čisté obuvi.
  • Prosím dodržujte platná epidemiologická opatření.

Časový pořad a základní výšky:

Čtvrtek 2. 2. 2023

08:00 zahájení prezentace

09:00 ml. žákyně 

10:15 ml. žáci 

11:45 st. žákyně 

12:45 st. žáci 

Sobota 4. 2. 2023

08:30 zahájení prezentace

09:30 dorostenky 

juniorky 

11:00 dorostenci

junioři

12:30 ženy B 

13:30 muži B 

17:00 ženy A 

19:00 muži A 

Pořadatelé si vyhrazují právo upravit časový harmonogram, soutěžní kategorie a základní výšky podle počtu přihlášených závodníků.

Technická ustanovení:

• rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm

• ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán

• závody budou s hudebním doprovodem, závodníci si mohou donést vlastní hudební nahrávky na CD. Je nutné se v dostatečném předstihu domluvit s technikem.

Ceny:

Závodníci na prvních třech místech všech kategorií obdrží diplomy a věcné ceny. Od juniorských kategorií budou udělovány i peněžité odměny. O pořadí a udělení cen rozhodují pravidla atletiky. Konečné rozhodnutí ve sporných případech má ředitel a jury závodu.

Peněžité odměny:

                   juniorky, junioři                 ženy B, muži B

1.místo      1 000,- Kč                          2 000,- Kč

2.místo      600,- Kč                            1 500,- Kč

3.místo      400,- Kč                            1 000,- Kč

Peněžité odměny se udělují pouze v případě účasti více jak tří závodníků v každé kategorii. V případě rovnosti pořadí se peněžitá odměna dělí.

www.hustopecskeskakani.cz

Rekordy Hustopečského skákání

ml. žáci:            Lukáš Drobilič, TJ Lokomotiva Břeclav 177 cm, 2022

st. žáci:             Daniel Kolenčík, SG Brno 201 cm, 2001

dorostenci:      Sam Brereton, V.Británie 209 cm, 2019

junioři:              Jaroslav Bába, SSK Vítkovice 230 cm, 2003

muži:                Ivan Uchov, Rusko 238 cm, 2011

                         Gianmarco Tamberi, Itálie 238 cm, 2016


ml. žákyně:     Jana Novotná, JAC Brno 160 cm, 2012

st. žákyně:       Eliška Buchlovská, JAC Brno 171 cm, 2013

                          Jana Novotná, JAC Brno 171 cm, 2013

dorostenky:     Klára Krejčiříková, AK Olymp Brno 189 cm, 2019

juniorky:           Yaroslava Mahuchikh, Ukrajina 199 cm, 2019

ženy:                 Ariane Friedrich, Německo 200 cm, 2009